0766.677.047 / 0724.813.028 / 0747.677.047
Politica de Confidentialitate PretSite.Ro

Autorul acestui site este PretSite.ro si isi rezerva toate drepturile legale recunoscute autorilor conform legislatiei din Romania. PretSite.ro nu raspunde pentru nici o dauna directa sau indirecta cauzata de accesarea acestui site sau ca urmare a utilizarii informatiilor prezentate in continutul acestui site. Materialele din continutul acestui site au caracter pur informativ, iar PretSite.ro nu ofera nici o garantie pentru continut sau pentru utilizarea acestuia.

Informatiile despre serviciile oferite, caracteristicile si preturile lor corespund realitatii la momentul postarii lor pe site sau la momentul actualizarii diferitelor pagini ale site-ului. Aceste informatii, cu caracter pur informativ, nu sunt si nu trebuie considerate oferte contractuale pentru serviciile oferite. De asemenea PretSite.ro nu este raspunzatoare de erorile de redactare ce pot aparea pe site.

Site-ul nostru contine link-uri catre alte site-uri. Trebuie sa retineti ca daca accesati unul din aceste link-uri parasiti site-ul PretSite.ro, iar noi nu avem nici un control asupra acestor site-uri. De aceea nu suntem raspunzatori de informatiile pe care le puteti furniza in timp ce vizitati alte site-uri. De asemenea, acele site-uri, nu sunt reglementate de aceasta declaratie de confidentialitate. Odata ajunsi pe alt site, fiti prudenti si verificati politica de confidentialitate ce-i corespunde.

Prezenta nota de confidentialitate e valabila pe o perioada nedeterminata. PretSite.ro isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentului document, fara nici o notificare prealabila. Din acest motiv vizitatorii sunt rugati sa-l verifice periodic. Daca aveti intrebari legate de politica noastra de confidentialitate va rugam sa ne contactati.

PRET

SITE

  • / 0766.677.047
  • / 0724.813.028
  • / 0747.677.047
  • / office@pretsite.ro